Gå direkt till innehåll
Köpenhamns första landströmsanläggning har invigts för DFDS-färjorna

Pressmeddelande -

Köpenhamns första landströmsanläggning har invigts för DFDS-färjorna

En ny landströmsanläggning invigdes idag vid DFDS-terminalen i Köpenhamn av bland andra Köpenhamns överborgmästare Lars Weiss. Anläggningen reducerar fartygens koldioxidutsläpp när de är i hamn, vilket säkerställer att luften blir renare till fördel för miljön och inte minst grannarna på Østerbro.

Med den nya anläggningen får DFDS-färjorna nu möjlighet att ansluta sig till landström i både Köpenhamn och Oslo. Anläggningen är resultatet av ett partnerskap mellan Copenhagen Malmö Port (CMP) och DFDS, som gör det möjligt att stänga av fartygens generatorer i hamn och därmed avsevärt minska utsläppen av luftföroreningar och partiklar.

Köpenhamns överborgmästare Lars Weiss deltog i invigningen av anläggningen när Pearl Seaways anslöts under förmiddagen.

- Med den nya landströmsanläggningen tar vi ett viktigt steg mot ett Köpenhamn med mindre luftföroreningar. Det är bra för både klimatet och grannarna till hamnen, att färjorna nu kan stänga av dieselmotorn och ansluta till klimatvänlig el när de lägger till. Jag ser också fram emot att etablera landström för kryssningsfartygen vid Langelinie och i Nordhavn, så snart Folketinget har ändrat lagstiftningen, säger Lars Weiss (S), överborgmästare i Köpenhamn.

Hos CMP och DFDS är glädjen och tillfredsställelsen stor över att färjorna nu kan anslutas till landström och därmed utvecklas i en grönare riktning.

- Dagens invigning av landströmsanläggningen för DFDS-färjorna utgör ett viktigt steg i vårt arbete för att göra hamnaktiviteterna i Köpenhamn lite grönare. Jag vill tacka DFDS, vår tekniska rådgivare COWI samt vår huvudentreprenör Actemium för samarbetet och för att ha förverkligat projektet, som kommer att ge en stor klimat- och miljövinst, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO för Copenhagen Malmö Port.

  - Jag är stolt över att kunna presentera den första landströmsanläggningen i Köpenhamn som gynnar både passagerarna och den lokala miljön. Det här är resultatet av ett gediget partnerskap mellan CMP, Actemium och DFDS. Vi står inför en grön omställning som är oerhört komplex och det är just partnerskap och samarbeten som detta som är avgörande när vi utvecklar gröna, innovativa lösningar och rör oss i rätt riktning, säger Peder Gellert Pedersen, Executive Vice President och ansvarig för färjedivisionen hos DFDS.

  Landströmsanläggningen för DFDS är den första i Köpenhamn, men kommer inte att vara den sista. Under 2024 förväntas kryssningsfartygen i Köpenhamns hamn kunna använda landström när de ligger vid kaj i Ydre Nordhavn och vid Langelinie på Østerbro.

  - Det gläder oss att landström nu kommer till Köpenhamn. Den här anläggningen kommer inte att vara den enda landströmsanläggningen i Köpenhamn. Just nu söker vi efter rådgivare till arbetet med att etablera landström för stadens kryssningsfartyg i Ydre Nordhavn och på Langelinie, så att vi i framtiden kan säkerställa lägre koldioxidutsläpp från fartygen och därmed renare luft för Köpenhamnsborna, säger By & Havns VD Anne Skovbro.


  För ytterligare information, kontakta:
  Ulrika Prytz Rugfelt, PR & Corporate Communications Manager, Copenhagen Malmö Port ABE-post: ulrika.prytz@cmport.com, Tel: +46 (0)70 252 00 98.

  Nicole Seroff, Director, Communications, DFDS
  E-post: niser@dfds.com, Tel: + 45 31 16 28 47.

  Överborgmästare Lars Weiss via presskonsult Ulrich Harre
  E-post: b80h@okf.kk.dk, Tel. +45 2486 5023

  För information om landström till kryssningsfartyg i Köpenhamn:
  Kristian Wederkinck Olesen, kommunikationschef, By & Havn:
  E-post: kwo@byoghavn.dk, Telefon: + 45 3053 5004

  Fakta

  • Under testperioden från slutet av augusti till den 25 oktober har koldioxidutsläppen minskat med cirka 69 ton och dieselförbrukningen med 154 m3.
  • Investeringen uppgår till cirka 15 MDKK och samfinansieras av EU med 20 procent.
  • Enligt COWI:s rapport från mars 2019, ”Analyse af alternative energikilder til krydstogtskibe” (beställd av Köpenhamns kommun), beräknas anslutningen av landström till DFDS-färjorna ge en årlig minskning av utsläppen på cirka 912 ton koldioxid, 18 ton NOx och 0,4 ton partiklar. Sammantaget motsvarar det en minskning av biltrafiken i Köpenhamn med 1,6 procent när det gäller NOx.
  • Två anslutningspunkter har etablerats, en på varje kaj vid DFDS:s färjeterminal på Dampfærgevej i Köpenhamn. Anläggningen finns i en 40-fots container, som är placerad på kajen.
  • Anläggningen kan leverera 3 MVA, motsvarande ca 2,7 MW. Anläggningen matas med 10 kV.
  • Landströmsanläggningen har installerats av Actemium, som också har installerat landströmsanläggningen där DFDS-färjorna lägger till i Oslo. Actemium installerade den första landanslutningen i världen i Göteborgs hamn för några år sedan och har även installerat landströmsanläggningar i Kristiansand, Trelleborg, Ystad, Karlskrona, Visby, Stockholm och Luleå.
  • Anläggningarna är certifierade enligt IEC/ISO/IEEE 80005.

  • Under ett normalt år avgår DFDS-färjorna dagligen tur och retur mellan Oslo och Köpenhamn, totalt mer än 700 avgångar med cirka 800 000 passagerare årligen.

  Ämnen

  Taggar

  Presskontakt

  Ulrika Prytz Rugfelt

  Ulrika Prytz Rugfelt

  Presskontakt PR- & Corporate Communications Manager +46 70 252 00 98

  Relaterat material

  Vi förbinder vatten med land och skapar tillväxt och välstånd för allas bästa

  Copenhagen Malmö Port (CMP) är en av Skandinaviens största hamnoperatörer och en full-service hamn i Öresundsregionen. Vi tar emot en stor mängd olika sorters gods och har en infrastruktur anpassad för alla typer av fartyg.

  Copenhagen Malmö Port (CMP)
  Terminalgatan 18
  201 25 Malmö
  Sverige