Gå direkt till innehåll
Foto: CMP. Niklas Ahlefeldt-Laurvig, Green2x, Mikkel Sjølin Kiil, Green2x, Barbara Scheel Agersnap, CMP, Torben Lind Jensen, CMP.
Foto: CMP. Niklas Ahlefeldt-Laurvig, Green2x, Mikkel Sjølin Kiil, Green2x, Barbara Scheel Agersnap, CMP, Torben Lind Jensen, CMP.

Pressmeddelande -

En av världens största biobränsle-anläggningar planeras i Malmö

Copenhagen Malmö Port (CMP) och Green2x har ingått partnerskap med fokus på projektering, etablering och drift av en av världens hittills största biobränsle-anläggningar på CMP:s terminaler i hamnen i Malmö. Etableringen bidrar stort i den gröna energiomställningen och skapar samtidigt möjlighet för fler arbetstillfällen i Malmö.

Ambitionen med samarbetet är att säkerställa förnybar energiförsörjning, lokal tillväxt och hållbara sjöfartstransporter i framtiden.

Green2x är en ambitiös och innovativ aktör inom storskalig produktion av biometan och gröna bränslen. Genom Green2x:s teknologi utvinns grön energi från den halm som blir kvar efter att markerna skördats, vilket möjliggör produktion av grön energi i en helt ny skala eftersom utvinningen från råvaran uppgår till 95 procent.

”Vårt partnerskap med Green2x går helt i linje med CMP:s ambitioner, där vi ser hamnen som en framtida energihubb. Vi vill bidra till att lösa utmaningarna i samhället kopplat till den gröna omställningen samtidigt som vi skapar nya affärsmöjligheter. Som hamn är vår målsättning att spela en betydande regional roll i övergången till gröna bränslen i nära samarbete med övriga aktörer i värdekedjan”, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO, Copenhagen Malmö Port AB.

”Vi är otroligt glada över att inleda detta spännande partnerskap med CMP och Malmö stad. Green2x:s strategiska planer accelererar nu, vilket stöder våra ambitioner om att bli en internationell, grön bränsleproducent på kort tid. Placeringen i Malmö öppnar dörrar för en enorm potential. Det ger oss en unik möjlighet att stärka samarbetet med bland annat sjöfartsindustrin. Samtidigt så nyttjar vi de geografiska synergierna med vår anläggning i Vordingborg, framför allt när det gäller inköp av stora mängder av halm. Tempot, marknadsintresset och ambitionerna är höga, och det är glädjande att nästa steg blir i samarbete med CMP och Malmö stad”, säger Mikkel Sjølin Kiil, CEO, Green2x A/S.

Nästa steg i partnerskapet är en förstudieperiod, där projektet planeras i detalj och där relevanta tillstånd inhämtas. Därefter inleds etableringen och anläggningen förväntas stå klar 2030. Green2x har nyligen erhållit tillstånd för etablering av sin första anläggning i danska Vordingborg, med produktionsstart 2027.

För ytterligare information, kontakta:

Ulrika Prytz Rugfelt, Chief Communications & Sustainability Officer, Copenhagen Malmö Port AB.
E-post: ulrika.prytz@cmport.com, Telefon: +46 (0)70 252 00 98.

Niklas Ahlefeldt-Laurvig, CCO, Green2x
E-post: nal@green2x.com, Telefon: +45 20129898

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Ulrika Prytz Rugfelt

Ulrika Prytz Rugfelt

Presskontakt Chief Communications & Sustainability Officer +46 70 252 00 98

Vi förbinder vatten med land och skapar tillväxt och välstånd för allas bästa

Copenhagen Malmö Port (CMP) är en av Skandinaviens största hamnoperatörer och en full-service hamn i Öresundsregionen. Vi tar emot en stor mängd olika sorters gods och har en infrastruktur anpassad för alla typer av fartyg.

Copenhagen Malmö Port (CMP)
Terminalgatan 18
201 25 Malmö
Sverige