Gå direkt till innehåll
Photo: E.ON
Photo: E.ON

Pressmeddelande -

Nya steg mot Malmös framtida koldioxidinfrastruktur

CMP, E.ON, Nordion Energi, Sysav och Uniper har tecknat ett samarbetsavtal för utveckling av en koldioxid-hubb i Malmö. Samarbetet är en del av det regionala projektet Carbon Network South Sweden, CNetSS, och kommer att genomföra förstudier för att undersöka förutsättningarna för ett mellanlager i Norra hamnen.

CNetSS, ett samverkansprojekt mellan ledande aktörer inom energi och infrastruktur, inleddes 2022 med syfte att samarbeta kring infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid.

Under projektets första faser identifierades Malmö som mest lämplig plats för mellanlager av koldioxid. Nu går CMP, E.ON, Nordion Energi, Sysav och Uniper framåt för lokala förberedelser i Malmö.

Parterna har enats om att tillsammans vidareutveckla en infrastruktur i Malmö för mellanlagring av koldioxid, som ett steg innan vidare transport till slutanvändare eller permanent förvaring. Målet är även att främja Malmö och Skåne som en attraktiv region för industriell utveckling, samt att erbjuda en kostnadseffektiv logistiklösning för aktörer som arbetar med koldioxidavskiljning.

"Hamnen i Malmö spelar en viktig roll för etableringen av den framtida koldioxidinfrastrukturen. Ramarna för samarbetsavtalet med siktet inställt på att ha ett mellanlager på plats, skapar nya affärsmöjligheter i hamnen framöver. Nu går vi med kunder och partners från ord till handling och vidtar konkreta åtgärder för att långsiktigt bidra till den gröna omställningen", säger Barbara Scheel Agersnap, CEO, Copenhagen Malmö Port.

  Stor skala ger lägre kostnader

  De fem aktörerna ska tillsammans hitta storskalsfördelar för att sänka kostnader och realisera uppförandet av infrastrukturen. I samarbetet ingår:

  • Yta och placering för mellanlagring i Norra Hamnen
  • Rörtransport från produktionsanläggningar
  • Mottagningsanläggningar för flytande koldioxid via järnväg, lastbil eller skepp
  • Förvätskningsanläggning för koldioxid i gasform
  • Utlastning för transport via skepp till slutförvaring
  • Affärsmodell för samarbetspartners och tillkommande kunder

  Ytterligare samråd med lokala aktörer och intressenter kommer att ske för att säkerställa en heltäckande och hållbar utveckling av projektet. Mellanlager förväntas stå klart 2028 och förvätskning 2030.

  Samarbetsavtalet signerades under måndagseftermiddagen på Eons kontor av Malin Dahlroth, vd Sysav, Barbara Scheel Agersnap, vd Copenhagen Malmö Port AB, Johan Mörnstam vd E.ON Energiinfrastruktur AB, vd Hans Kreisel Nordion Energi AB och Johan Svenningsson, vd och Patrik Hermansson, Uniper.

  Samarbetet är en viktig milstolpe för de involverade företagen och ett tecken på regionens satsning på innovativa lösningar för koldioxidhantering och hållbar utveckling.

  Fakta: CNetSS
  CNetSS har som långsiktigt mål att öka potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp. I Fas 1 och 2 deltog Sysav, CMP (Copenhagen Malmö Port), E.ON, Växjö Energi, Öresundskraft, Nordion Energi, Kraftringen, Höganäs, Kemira och Stora Enso. Dessa faser resulterade i att hamnen i Malmö utpekades som mest lämplig plats för ett mellanlager av koldioxid. Projektet har fastställt storlek och tidplan för de mängder koldioxid som ska fångas in av deltagarna, mest lämpliga transportmetoder till mellanlagret, samt mellanlagrets storlek och fysiska krav för lagring. Projektet har skett med stöd av Industriklivet.

  Ansökan inför fas 3 är uppstartad under samordning av Nordion Energi. Målet är att konkretisera affärsmodell, teknik, kostnader och juridiska aspekter inför upphandling av en systemlösning.

  Fakta: CCUS – koldioxidinfångning, användning och lagring
  CCUS står för Carbon Capture, Utilization and Storage, en teknik som fångar upp koldioxidutsläpp från industriella källor och kraftverk. Syftet är att förhindra att CO2 släpps ut i atmosfären, vilket bidrar till klimatförändringar. Processen involverar tre huvudsteg: fångande, transport och lagring eller användning av koldioxiden. Koldioxiden fångas antingen direkt vid utsläppskällan eller ur atmosfären. Efter fångst transporteras den till en lagringsplats, ofta ett mellanlager för vidare transport. Slutdestinationen för lagring är vanligtvis geologiska formationer under jorden, som uttömda olje- eller gasfält. Koldioxiden kan också användas, som råvara i bränslen eller nya material. CCUS är en viktig teknik för att nå klimatmål, speciellt i sektorer där utsläppsminskning är utmanande.

  Kategorier

  Kontakter

  Ulrika Prytz Rugfelt

  Ulrika Prytz Rugfelt

  Presskontakt Chief Communications & Sustainability Officer +46 70 252 00 98

  Vi förbinder vatten med land och skapar tillväxt och välstånd för allas bästa

  Copenhagen Malmö Port (CMP) är en av Skandinaviens största hamnoperatörer och en full-service hamn i Öresundsregionen. Vi tar emot en stor mängd olika sorters gods och har en infrastruktur anpassad för alla typer av fartyg.

  Copenhagen Malmö Port (CMP)
  Terminalgatan 18
  201 25 Malmö
  Sverige