Gå direkt till innehåll
ARC och CMP har fortfarande stora ambitioner när det gäller koldioxidinfångning på Amager Bakke trots avslag från EU

Pressmeddelande -

ARC och CMP har fortfarande stora ambitioner när det gäller koldioxidinfångning på Amager Bakke trots avslag från EU

EU:s Innovationsfond har just identifierat de projekt som får ta del av den 1 miljard euro som tilldelas innovativa projekt i den gröna omställningen. ARC och CMP:s ansökan om koldioxidinfångning på Amager Bakke har i ett starkt fält inte fått del av medlen. Projektet lovordas, varför ARC och CMP överväger att skicka in en ny ansökan i samband med att 1,5 miljarder euro ges ut under 2022.

ARC och CMP har en ambition att fånga in koldioxid från röken på Amager Bakke. Med koldioxidinfångning kan man minska koldioxidutsläppen till atmosfären med cirka 500 000 ton COårligen. Det är en viktig bricka i den gröna omställningen i Danmark, och de minskade koldioxidutsläppen motsvarar utsläppsminskningarna som det skulle ge om 250 000 bensinbilar byttes ut mot elbilar på de danska vägarna.

Projektet får många lovord på vägen från EU:s Innovationsfond, men får tyvärr inte något ekonomiskt stöd den här gången:

– Vi har ett mycket bra projekt här på Amager Bakke, och vi har haft en förhoppning om att vi skulle få ekonomiskt stöd från EU:s Innovationsfond. Men i den här rundan fick vi se oss omsprungna av andra projekt i ett mycket starkt fält, säger ARC:s direktör, Jacob H. Simonsen, som tillägger:

– Nu ska vi bara hämta andan lite och återhämta oss. Med det sagt så är det här klimatprojektet för viktigt för att vi ska låta oss stoppas av detta. En möjlighet är därför att skicka in en ny ansökan till fonden 2022, då det samlade beloppet kommer att ha ökat till 1,5 miljarder euro. En annan möjlighet är att Folketinget sätter handling bakom sina ord och stödjer den önskade utvecklingen.

Politiska åtgärder behövs nu

Koldioxidinfångning och -lagring har identifierats som ett av många verktyg som behövs om vi ska leva upp till Parisavtalets mål att begränsa de globala temperaturökningarna till 1,5 grader Celsius.

Därför kommer ARC också att fortsätta sitt arbete med koldioxidinfångning, där det redan idag med stöd från EUDP fångas in ca 850 kg koldioxid/dygn från rökgaserna. Detta sker i samarbete med DTU, Pentair och Rambøll, och nästa steg är att bygga en demoanläggning som kan fånga in 4 000 ton CO2 per år. Arbetet bidrar till att få tekniken att mogna så att man kan fånga in COpå ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

– Vi ligger långt framme i arbetet med CO2-infångning på Amager Bakke. Och oavsett om vi får EU-medel eller inte så är det här projektet viktigt för den gröna danska omställningen. Därför ser vi fram emot en dansk koldioxidinfångningsstrategi från Folketinget, som nu i mycket högre grad kan skapa förutsättningarna för att vi ska kunna fånga in stora mängder CO2, säger Jacob H. Simonsen.

En viktig framtida knutpunkt på Prøvestenen

När stora danska utsläppare de närmaste åren ska fånga in koldioxid, är det avgörande att det finns en infrastruktur på plats som kan skicka koldioxiden vidare. Här kan CMP:s områden på Prøvestenen i Köpenhamn bli ett centralt nav:

– Vi står redo bakom kulisserna att förena värdekedjan för koldioxidinfångning och -lagring. För som hamn är vi ett viktigt nav för att kunna transportera stora mängder COvidare för underjordisk lagring eller för produktion av gröna bränslen, säger CMP:s CEO Barbara Scheel Agersnap, och tillägger:

– Partnerskapet med ARC är ett tydligt exempel på hur vi som hamn kan bidra till den gröna omställningen genom att tänka nytt kring vår verksamhet. Med en tydlig ambition om att bli en av de mest hållbara hamnarna i världen är detta ett avgörande projekt som kan lägga grunden för att Prøvestenen i framtiden blir en samlingspunkt för gröna och innovativa lösningar. Vi kommer därför att fortsätta arbeta hårt för att förverkliga projektet, så att den stora potentialen med koldioxidinfångning kan tas till vara.

För ytterligare information, kontakta

Sune Martin Scheibye, presschef, ARC. Telefon: +45 24600222

Ulrika Prytz Rugfelt, PR & Corporate Communications Manager, Copenhagen Malmö Port AB. E-post: ulrika.prytz@cmport.com, Telefon: +46 (0)70 252 00 98.

För ytterligare information om projektet

  • Beskrivning på 90 sekunder via denna länk.
  • Klicka på denna länk för en 90 sekunders video som förklarar hur tekniken bakom koldioxidinfångning fungerar.
  • Temasida om koldioxidavskiljning hos ARC via denna länk.

Fakta om ARC

  • ARC tar emot avfall från cirka 640 000 invånare och 68 000 företag i huvudstadsområdet
  • Från 2025 kan ARC samla in 500 000 ton CO2/år om projektets förutsättningar uppfylls
  • ARC ägs av Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune och Tårnby Kommune.

Fakta om CMP

  • CMP är en dansk-svensk hamnoperatör som driver hamnen i Köpenhamn och Malmö med ställning som ”Core Port” inom EU.
  • Varje år anlöper cirka 5 200 fartyg CMP:s hamn, som täcker in ett stort antal affärsområden.
  • CMP hanterar cirka 15 miljoner ton gods och mer än 1 miljon kryssningspassagerare årligen, vilket gör CMP till en av de största kryssningshamnarna i norra Europa.

Taggar

Presskontakt

Ulrika Prytz Rugfelt

Ulrika Prytz Rugfelt

Presskontakt PR- & Corporate Communications Manager +46 70 252 00 98

Relaterat material

Vi förbinder vatten med land och skapar tillväxt och välstånd för allas bästa

Copenhagen Malmö Port (CMP) är en av Skandinaviens största hamnoperatörer och en full-service hamn i Öresundsregionen. Vi tar emot en stor mängd olika sorters gods och har en infrastruktur anpassad för alla typer av fartyg.

Copenhagen Malmö Port (CMP)
Terminalgatan 18
201 25 Malmö
Sverige