Gå direkt till innehåll
Utfasning av naturgas till fördel för biogas – upp till 70 procent mindre utsläpp av CO2

Nyhet -

Utfasning av naturgas till fördel för biogas – upp till 70 procent mindre utsläpp av CO2

Jonatan Stoltz Holgersson arbetar sedan mars 2021 som Environmental Manager på CMP. Som Environmental Manager agerar Jonatan rådgivande expert för koordinering av CMP:s miljö- och hållbarhetsarbete och han för dialog med myndigheter gällande miljöfrågor och deltar i olika nätverk med hållbarhetsfokus.

CMP har en tydlig målsättning om att vara klimatneutrala i sin egen verksamhet 2025. En del av det arbetet är skiftet från naturgas till biogas för uppvärmning av CMP:s fastigheter i Malmö. Beslutet att fasa ut naturgas togs i slutet av 2020 och skiftet genomfördes under början av förra året.

- Det var min kollega Kim Ekstrøm på Inköpsavdelningen som initierade och förhandlade skiftet av bränslet då han såg en potential och möjlighet att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser genom att fasa ut naturgas med förmån för biogas i våra uppvärmningspannor i Malmö. I Malmö värms många av våra fastigheter och byggnader upp genom gasförbränning och sedan första januari 2021 använder vi nu oss enbart av biogas, berättar Jonatan.

  Naturgas är en organisk produkt och klassas som ett fossilt bränsle. Framställningen av naturgas sker när lager av sönderfallna växt- och animaliska ämnen under en lång tid utsätts för intensiv värme och högt tryck under jordytan. Biogas är å andra sidan klassat som ett förnyelsebart bränsle. Biogas delar många kemiska likheter med naturgas men framställningen av biogas sker till exempel genom rötning av organiskt material, så som insamlade matrester från hushåll och CMP:s kontor, och ingår därför i ett större kretslopp i samhället. Det går dessutom betydligt snabbare att framställa biogas jämfört med naturgas. Framställningen av biogas tar cirka 30 till 40 dagar medan processen för framställning av naturgas kan ta tusentals till miljontals år.

  - Nyttan från att fasa ut naturgas med fördel för biogas är stor. Vi kan räkna med en minskning på cirka 70 procent gällande utsläppen av CO2 i själva förbränningsprocessen i uppvärmningspannorna, vilket är riktigt positivt. Det är dock svårt att ange ett exakt koldioxidavtryck, då förbränningen av gas påverkas av temperaturen utomhus. En kall vinter ger en större förbrukning av gas, vare sig det är naturgas eller biogas, berättar Jonatan. 

  Nya uppvärmningspannor som går på det förnyelsebara bränslet biogas.

  Fredrik Öberg, Equipment Coordinator, arbetar sedan 16 år tillbaka med drift och underhåll på CMP och det är Fredrik som har genomfört förändringarna rent praktiskt.

  - Skiftet från naturgas till biogas har gått smidigt. Vi har dels bytt ut vissa uppvärmningspannor till helt nya, och våra äldre uppvärmningspannor har vi justerat så att dessa kan gå på biogas i stället för naturgas. Sedan övergången till biogas upplever jag att pannorna går bättre och att de kräver mindre underhåll än tidigare, så det har varit en positiv förändring på flera sätt, menar Fredrik.

  Terminalerna i Malmö lyses upp av LED-lampor.

  Ett annat pågående projekt är bytet från högtrycksnatriumlampor till LED-lampor för utomhusbelysningen vid terminalerna i Malmö.

  - Utbytet till LED-lampor har pågått under året och vi räknar med att kunna bespara 55–60% energi jämfört med tidigare. Som hamn har vi mycket belysning i våra arealer och på sina ställen kräver operationerna i hamnen att belysningen är i gång dygnet runt. Här kan vi spara mycket energi men också mycket underhåll, då LED-lamporna har en bättre hållbarhet än högtrycksnatriumlamporna, avslutar Fredrik.

     Kategorier

     Kontakter

     Ulrika Prytz Rugfelt

     Ulrika Prytz Rugfelt

     Presskontakt Chief Communications & Sustainability Officer +46 70 252 00 98

     Vi förbinder vatten med land och skapar tillväxt och välstånd för allas bästa

     Copenhagen Malmö Port (CMP) är en av Skandinaviens största hamnoperatörer och en full-service hamn i Öresundsregionen. Vi tar emot en stor mängd olika sorters gods och har en infrastruktur anpassad för alla typer av fartyg.

     Copenhagen Malmö Port (CMP)
     Terminalgatan 18
     201 25 Malmö
     Sverige